Thẻ ghi nợ nội địa là gì? Lợi ích của thẻ ghi nợ nội địa